Jordi Marcè
cronologia
+

Terminal de passatgers en el port de Skikda

L'estudi preliminar té com a objecte la construcció d'una nova terminal de passatgers en el port de Skikda, per donar servei als creuers i transbordadors que actualment desembarquen en aquest moll.
Com a primer pas de l'estudi, s'analitza el context urbà i natural de Skikda i el seu port i les característiques físiques del lloc: l'orientació, la topografia, les característiques naturals i la infraestructura existent. Al mateix temps, el programa defineix les funcions, a partir de referències i de les condicions reals que porten a un volum, una orientació comercial i un procés de construcció determinat.
El projecte arquitectònic d'aquest estudi preliminar es compon de: plànols de disposició general, esquema del programa i de zonificació, l'estudi volumètric i imatges de referència per als edificis i espais oberts.
Any: 2013
Situació: Skikda, Algèria