Jordi Marcè
cronologia
+

Sala Edison – Edifici multiús (rehabilitació i ampliació) Centre comercial, cultural i residencial, de restauració i lleure

Ubicada al centre de la ciutat, a 50m de la Rambla, la Sala Edison va ser el primer cinema de la ciutat, inaugurat l’any 1905. Es tracta d’un edifici d’interès històric, catalogat com a BCIL, que es troba en desús des de fa anys, fet que posa en perill la conservació patrimonial.

La Sala Edison és una referència urbana important. La seva recuperació amb usos d’interès públic: comerç, cultura, turisme, oci i/o restauració contribuirà a activar el Comerç i promoure la cultura en el centre de la ciutat.

El projecte inicial de rehabilitació i ampliació de l’antiga sala de cine proposa un programa d’usos i una volumetria (uns paràmetres d’aprofitament) que reflecteixen la importància del lloc, de l’edifici històric i de la seva integració visual en el conjunt del centre de Figueres.
Situació: Figueres, Girona
Any: 2023
Client: Grupo Escudero
Superfície: 10.000m2