Jordi Marcè
cronologia
+

Projecte Executiu. Instal·lacions. Hotel Marina Badalona, Barcelona. Espanya

Projecte d'execució per a les instal·lacions de l'Hotel Marina Badalona que inclou, climatització, lampisteria, sanejament, gas, electricitat, telecomunicacions, incendis i els seus respectius detalls. Elaborat en conjunt amb BAC Engineering Consultancy Group.
Situació: Barcelona, Espanya
Any: 2018