Jordi Marcè
cronologia
+

Pla Especial i Proposta de Naturalització - Camping Castell Mar, Castelló d’Empúries

El càmping Castell Mar és un equipament turístic amb visió ambiental: ubicat al mig del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, destinat a persones que busquen el contacte amb la natura i s’interessen especialment per la fauna local, el càmping dona la benvinguda als gossos i permet veure de prop una gran varietat d’ocells que nidifiquen en els aiguamolls de la Rubina, que rodegen el càmping.
La propietat i la direcció del càmping treballen des de fa anys en la naturalització de les instal·lacions i la millora de la sostenibilitat, amb iniciatives i mesures pioneres en el camp de la integració paisatgística i ambiental.
En aquest context, la proposta de naturalització (el pla especial) intenta desenvolupar la visió ambiental del càmping i millorar l’encaix amb el seu entorn, amb intervencions puntuals a l’interior de l’equipament, al perímetre i a l’exterior (redistribució d’usos, actuacions de renaturalització / recuperació del paisatge i de protecció de la fauna local).
El repte és fer compatible la presència humana en àrees protegides, gaudint de la natura, fent activitats en el medi natural. Per aconseguir-ho, és necessari tenir una mirada des de les necessitat del lloc natural, atreure els ocells i animals i crear-los els espais que necessiten, al voltant de l’espai ocupat pels humans i enmig del càmping mateix.
El bio-càmping es dissenya com un lloc atractiu pels ocells i animals dels aiguamolls, on els humans s’adapten al medi natural durant les seves vacances, no hi van per transformar-lo.
Situació: Castelló d’Empúries, Girona
Any: 2022
Client: Camping Castell Mar
Superfície: 78.400m2