Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ per al disseny d'una Noria al Parc Fundació Omar Torrijos, sector de la Península d'Amador. Ciutat de Panamà.

La proposta s'emplaça dins del Parc de la Fundació Omar Torrijos, àrea d'esplai cultural, on se situen diversos monuments i espais amb activitats a l'aire lliure, dissenyat per Sosa Arquitectes Urbanistes Consultors.

Es dissenya una Noria amb una espectacular vista cap al Pont de la Américas i l'entrada del Canal de Panamà per la zona de l'oceà pacífic.
Situació: Parc Fundació Omar Torrijos, Amador. Panamà.
Any: 2017