Jordi Marcè
cronologia
+

Avantproiecte. Edifici Comercial Mont-Bar. Castell d'Aro, Girona.

L'accés principal a l'edifici crea un element original i atractiu en la volumetria proposada. El tall diagonal de la composició, crea un espai interior interessant i dinàmic.
Els espais comercials de la planta baixa estan dominats per un recorregut per l'interior diagonal que creua un espai a doble alçada amb coberta de vidre.
Las escales mecàniques comuniquen les tres plantes amb espais comercials. L'ascensor puja les dues plantes superiors on es proposa un hotel, o apartaments o despatxos.
El soterrani-2 està destinat al aparcament. La proposta planteja dues maneres de arribar-hi: amb un muntacàrregues hidràulic o amb la rampa des.de el exterior.
Situació: Castell Platja d'Aro. Girona
Superfície: 5.189m
Client: Ajuntamtament Castell Platja d'Aro. Girona
Any: 2.002