Jordi Marcè
cronologia
+

Mesquita a Sant Feliu de Guíxols, Girona. Projecte bàsic i d’execució

L'objecte del present projecte bàsic i d’execució és la construcció d'un centre de culte islàmic (mesquita), amb sales d'oració i espais annexos, a una parcel·la situada a l'Avinguda Europa.
L'ús principal de la mesquita és la pregària ritual, realitzada en diferents espais, alguns separats per a homes i dones i adaptables (compartimentables) per acollir més o menys usuaris (fidels) en diversos moments del dia o dies festius del calendari religiós. A més, la mesquita compta amb espais per a usos complementaris com a aules per a la madrassa (escola) i espais multiús que serviran principalment com a llocs de trobada per a la comunitat local.

El concepte global de l'edifici és funcional (un conjunt de sales d'oració, espais diàfans, interconnectats, triple altura, entrada de llum natural tamisada, espais compartimentables) i volumètric (una caixa embolicada amb gelosia ceràmica, mirant cap a la plaça a través del filtre visual i climàtic de la façana).
Situació: Sant Feliu de Guíxols, Girona
Any: 2022
Client: Comunitat islàmica de Sant Feliu de Guíxols
Superfície: 1.380m2