Jordi Marcè
cronologia
+

Projecte de reforma de l'escorxador de Calonge i canvi d'us com a mesquita

La proposta d'adaptació del conjunt de la nau existent té com a objectiu aprofitar el potencial arquitectònic de la mateixa per convertir-se en un espai polivalent i contenidor d'activitats religioses, educatives i socials.
La nau arribarà a ser el cor d'un futur centre de la cultura islàmica per a la comunitat resident en St. Antoni- Calonge.

Es planteja cobrir el pati interior existent per així tenir una sala d'oració amb capacitat suficient per a la comunitat i rehabilitar les naus que antigament tenien un altre ús.
Any: 2012
Situació: Calonge
Client: Associació ALHIKMAT