Jordi Marcè
cronologia
+

Marina de Roses - Port Canadell, Roses, Girona, Espanya

La proposta intenta explorar les possibilitats d'ús del terreny com una marina – parc de concepte ecològic, i la seva posada en valor, des d'una perspectiva múltiple, basada en:
- El caràcter de la zona i els valors a preservar;
- L'oportunitat de dissenyar un equipament ecològic, sostenible;
- L'oportunitat de dissenyar espais de qualitat per a activitats d'oci;
- La necessitat de generar una destinació harmònica, equilibrat i al mateix temps exclusiu i elegant per al turista que busca la qualitat;
- La protecció i aprofitament del valor ambiental i paisatgístic del lloc.
La nova marina estarà dotada de 126 amarraments, un edifici amb pañoles i amenitats i 45 places d’aparcament
Any: 2020
Client: INMOBILIARIA CAMO S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 27.486 m²