Jordi Marcè
cronologia
+

Conceptualització Hotel Londres, València

El projecte és una reforma de l'Hotel Londres, un hotel existent al carrer Barcelona de València.

La intenció del projecte és fer una reinterpretació del concepte hoteler actual de l'edifici, per a donar cabuda a una tipologia dirigida a un segment específic de la societat: un alberg per a joves.

La estratègia seguida pretén utilitzar els serveis com a mitjà per aconseguir establir una MARCA, un segell d'identitat i distinció de l'hotel.
Per altra bada, la estètica s'entén com CULTURA, es vol crear un punt de trobada d'idees i tendències.

A part d'això, es pretén aconseguir una optimització de l'espai disponible per a un màxim rendiment del negoci.
Any: 2012
Situació:C/Londres. València
Client:RBI
Superfície construïda: 1.648,83 m2