Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ per Dream Hotel l'Havana, Cuba

L'estudi previ tracta d'una proposta per a un centre hoteler i de convencions a l'Havana, Cuba.
Es comença per un anàlisis de l'emplaçament considerant les seves singularitats, la seva morfologia, accessos, visuals, límits, riscos naturals i context urbà per arribar a plantejar una intervenció que dialogui amablement amb l'entorn circumdant.
La idea és la millora des del punt de vista urbà i paisatgístic d'aquest espai i fer d'aquest nou equipament un punt destacat dins del malecón cubà com un pol de nova centralitat.
La seva arquitectura s'inspira en l'Havana vella amb els seus patis i els seus espais públics tan singulars.
El projecte preliminar està compost per un gran centre de convencions i centre comercial que se situa en el sòcol de l'edifici i les següents tres plantes. D'aquest volúmen neixen unes torres que es divideixen en dos hotels d'alta categoria amb un total de 700 habitacions. Les torres es coronen amb unes "infinity pools" amb vistes panoràmiques a la ciutat i al mar caribe.
Situació: l'Havana, Cuba
Superfície construïda: 164.000m2
Any: 2016