Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Preliminar per a la reforma de l'hotel Belle vue. Skikda, Algeria

Les reformes per a l'hotel, partint des del projecte actual, s'emmarquen en dues visions:
- una proposta bàsica, que manté l'estructura i la distribució espacial del projecte, aportant millores en el disseny d'interiors, el de l'envolupant exterior de l'edifici, el disseny de les zones "públiques" de l'hotel, interiors i exteriors, i millores dels accessos i les circulacions;
- una proposta més complexa i desenvolupada, que a més de millores en accessos i circulacions i en el disseny de les zones "públiques" de l'hotel, interiors i exteriors, proposa canvis d'ús i estructura de l'ampliació, per millorar el funcionament del conjunt i aprofitar millor el seu potencial.
Les dues visions tenen en comú una sèrie de criteris o mesures bàsiques per millorar el funcionament, el confort i l'aparença de l'hotel en el seu conjunt.
Any:2013