Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi de sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors per la façana del Hotel Marina Badalona, Barcelona. Espanya

Les façanes de l'hotel tenen una composició modular.
La opacitat diferent de les façanes o de trams de façana respon a la intenció d'orientar vistes i aconseguir l'efecte visual d'una vela desplegada.
El volum de les plantes superiors té les façanes curtes més transparents, amb sistemes de mur cortina, I els trams més llargs son massissos, d'aparença blanca illisa de SF01, panel de composite amb aïllant.
Per les plantes inferiors de l'hotel, les façanes proposades són de tipus "doble pell" amb lames de protecció I un sistema amb acabat exterior de panells de formigó.
Tots els elements del sistema envolvent i especialment els que composen les façanes estaran preparats per resistir l'acció de l'ambient marí.
Situació: Barcelona, Espanya
Any: 2018