Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ per a la construcció i disseny d'un edifici d'oficines, un Pont i l'entorn Paisatgístic de la zona industrial de Skikda, Algeria.

La proposta consisteix en un estudi previ per a la construcció d'un edifici d'equipament i oficines, un Pont i l'entorn paisatgístic a la zona industrial de la Ciutat de Skikda, Algeria.
Es planteja un nou "edifici Pont" que es posiciona en el lloc com el nou accés a aquesta àrea.
Per a l'edifici es proposen espais d'usos múltiples i àrees de noves oficines per al personal de la zona en un total d'aprox. 1900m2.
La pell d'edifici està tractada amb un element de cobriment de façana d'alta tecnologia per al control lumínic i tèrmic del mateix.
L'edificació s'emplaça en un lloc estratègic al costat de riu i cap al mar, és per això que es proposa també una intervenció paisatgística de l'entorn que inclou un nou passeig costaner, el tractament vegetal dels talussos i la regeneració paisatgística del riu.
Finalment es proposa també el nou disseny del Pont que uneix la zona industrial amb la Ciutat que inclou 5 opcions realitzades per l'estudi d'enginyeria Carlos Fernández Casado, Oficina de Projectes S.L.
Situació: Skikda, Algèria
Superfície àmbit: 3 Ha.
Superfície construïda: 1.900m2
Any: 2015