Jordi Marcè
cronologia
+

Complex hoteler Can Munt Parc. Teià, Barcelona.

La finca Can Munt és l'ultima de les edificacions senyorials situades en el vessant del Torrent del Molí. La casa principal, és d'estil indiano que data de finals del segle XIX. Es compon, a més, d'una sèrie de construccions annexes d'usos agrícoles actualment en desús. La finca disposa de una gran quantitat d'espais lliures exteriors, que es distribueixen en terrasses a diferents nivells per a anar aconseguint espais plans sobre la petita muntanya.

L'objecte del present projecte és rehabilitar, consolidar i adaptar la casa principal de la finca i,al costat d'altres edificacions de nova construcció, dotar a la finca d'un centre d'estudis i seminaris internacionals,un complex hoteler i 8 habitatges unifamiliars aïllades.
Any:2008
Situació: Teià, Barcelona.
Client: Chateauform
Superfície: 6.50ha
Superfície construïda:18.432m2
Pressupost:17.000.000E