Jordi Marcè
cronologia
+

Concurs. Adequació del Turó de L'Ausoneta i el seu entorn del Club Tennis Vic.

El projecte pretén no tan sols adequar el turó de l'Ausoneta dins del tennis , sinó ser una opció projectual i de paisatge integral repensant tot l'àmbit del club des de l'inici, incorporant el turó com element significatiu i de referència.
El concepte és articular el programa existent del tennis amb una sèrie d'eixos dinàmics d'activitats, que es retroben a la plana superior del turó, nou centre social del club.
Així es defineixen cinc àrees:
- Àrea educativa del turó,
recull el nou accés pergolat al club
-Àrea de serveis del turó,
l'eix recull la zona de serveis
- Àrea social del turó,
un pergolat enjardinat recull l'eix principal del tennis
- Àrea esportiva turó,
Zona de jogging, "pista americana", tir amb arc i petanques.
- Àrea aquàtica turó.
Camí de passeig i aprenentatge del valor i les possibilitats de l'aigua.
Any: 2008
Situació: Club Tennis Vic. Vic
Client: Club de Tennis Vic