Jordi Marcè
cronologia
+

Reforma i Ampliació Club Tennis Tarragona

L'edifici social del club es una obra singular, d'un valor arquitectònic indiscutible. Els seus elements més característics son els pilars inclinats, amb les jàsseres i els cables que sostenen el balcó i la coberta en voladiu.

El projecte manté aquesta estructura i la posa en valor. Es tracta d'emfatitzar la singularitat de l'estructura existent: l'edifici guanya una imatge actual, inspirada per l'estètica minimalista: les làmines horitzontals d'alumini relleven l'inclinació de l'estructura i filtren l'excés de llum.
Per millorar l'aprofitament de l'edifici, es proposa la redistribució de les funcions, la reforma integral dels espais interiors i l'augment de la superfície útil amb un 45%.

A més, el projecte tracta de millorar de l'aprofitament del espai lliure, l'accessibilitat, la integració en l'entorn i el foment del caràcter específic (estètic i funcional) del conjunt.
Any: 2.003
Situació: Tarragona
Client: Club Tennis Tarragona
Superfície construida: 1.233 m2
Pressupost: 2.000.000 (E)
Constructor: Project Management