Jordi Marcè
cronologia
+

Restauració de la Mas de la Caseta de L'Estany i el seu entorn. Roses, Girona. Espanya

La proposta tracta dela restauració de la Masia de la Caseta de L'Estany i el seu entorn.
Es proposen nous usos per a aquestes àrees que inclouen la restauració del antic mas en un espai informatiu i de recepció per als visitants del parc dels aiguamolls de L’Empordà (827m2) amb un petit hotel annex a aquestes instal·lacions i la ubicació d'una nova bassa o “aiguamoll” com l'extensió de la zona de reserva natural veïna.
En l'àrea annexa es proposa la creació d'un nou centre de reproducció i cria d'aus en captivitat (17.807m2), la regeneració paisatgística del torrent existent (Rec Madral) i una nova zona d'aparcament de superfície per als visitants.
Any: 2020
Client: INMOBILIARIA CAMO S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 56.691 m2