Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ Centre Geriàtric al districte de 22@, Poblenou. Barcelona

Al districte 22@ del barri Poblenou de Barcelona, es trova aquest projecte
El ámbit de la proposta té una superficie de 587,05m2, amb un aprofitament de 2104.67m2 edificables.
El present estudi tracta de adaptar les necessitats de un centre geriàtric a la parcela amb llicència per a construír un edifici d'oficines.
El centre geriàtric tindrà 80 places diposades en 48 habitacions (32 dobles i 16 individuals)
Any: 2.010
Situació: Poblenou, Barcelona
Superfície construida: 2.102m2