Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi previ per a un Centre de Seminaris a Higuera de las Dueñas, Ávila.

La finca de Higuera de las Dueñas, a la localitat de Àvila, està situada en un paratge de singular amplitud. La casa principal existent, de 400m2, està contruida de pedra i materials locals que condicionan la nova edificació proposada.
La proposta es compon d'una sèrie de construccions que configuren un conjunt dotat per a centre de Seminaris amb allotjament. Habitacions per a 50 persones, sales de reunions i treball, salons i zones de lleure son les funcions de aquest complexe.
La finca disposa de una gran quantitat d'espais lliures exteriors, que es distribueixen en terrasses per a anar aconseguint espais plans sobre la petita pendent que hi ha al lloc. A més, es projecta un pati per acollir un espai més tancat i controlat, pero que també recull el sentit i la essència d'una gran casa.
L'objecte del present projecte és rehabilitar, consolidar i adaptar la casa principal de la finca i,al costat d'altres edificacions de nova construcció, dotar a la finca d'un centre d'estudis i seminaris internacionals.
Any: 2.010
Situació: Higuera de las Dueñas, Ávila.
Superficie: 3.000m2