Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ Centre Cultural Mirador de Marina Badalona, Barcelona. Espanya

L'edifici té vocació d'equipament icònic: singular, atractiu i d'interès públic.
Es un Volum rectangular envoltat d’una cortina d'aigua en tot el seu perímetre, instal·lació regulable, que permet múltiples efectes visuals, incorporant també llums de diferents colors.
Es troba envoltat per un mirall d'aigua que delimita l'espai i els accessos són ponts que creuen aquest mirall.
Funcionalment es composa per dues sales multi ús per a equipades per a la realització d'esdeveniments culturals, sales d'exposició i magatzems
Any: 2020
Client: EROLES S.A.
Situació: Badalona, Barcelona. Espanya
Superfície Construïda: 8.607,64 m2