Jordi Marcè
cronologia
+

Proposta per la possible edificació de una illa del projecte de Cabeca, Andorra.

El sector CABECA és un Sòl Urbanitzable, segons la Normativa del pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp, al Comú d'Encamp (Andorra).
Amb aquest avantprojecte vam voler fer una proposta d'edificació per a una illa central del projecte general per explicar com es podria desenvolupar l'edificació en aquest sector.
En planta baixa hi ha un casino amb SPA i fitness center, 2 restaurants, zones comercials cap al passeig interior i els accessos als 2 hotels que es desenvolupen en les plantes superiors. En planta 2 i 3 hi ha els 2 hotels, amb un teatre, un auditori i un espai de restauració amb doble altura en la part central. En la planta 4 hi ha 2 hotels i un centre de conferències en la part central. En la planta 5 hi ha viles o mini apartaments, una piscina i zona d'oci. En coberta hi ha una piscina, un restaurant i un jardí que ocupa la resta. Aquest jardí és pensat com a espai públic que, connectat amb els jardins presents en totes les cobertes dels edificis de l'àrea, representa un passeig verd i un parc.
Cada planta d'hotel és diferent de les altres per explicar la múltiples opcions possibles en el desenvolupament d'un hotel integrat en el paisatge i que sigui capaç de prendre de la naturalesa l'organització dels seus espais interiors.
Any: 2011
Situació: Cabeca, Andorra
Client: ARBRES DE LA TARDOR, S.L.U.
Área: 754.384,80m