Jordi Marcè
cronologia
+

Càmping Castell Mar, Castelló D’Empuries. Girona, Espanya

El càmping Castell Mar és un equipament turístic amb visió ambiental ubicat al mig del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, destinat a persones que busquen el contacte amb la natura i s’interessen especialment per la fauna local, el càmping permet veure de prop una gran varietat d’ocells que nidifiquen en els aiguamolls de la Rubina, que rodejen el càmping.
Partint d’aquestes premises, la present proposta intenta desenvolupar la visió ambiental del càmping i millorar l’encaix amb el seu entorn, amb intervencions puntuals a l’interior de l’equipament, al perímetre i a l’exterior (actuacions de renaturalització / recuperació del paisatge i de protecció de la fauna local).
L’objectiu és aconseguir que el visitant pugui gaudir de la vista dels ocells sense molestar-los amb la seva pròpia presència, que el turista pugui fer activitats en coherència amb l’estratègia de protecció del parc natural, fent turisme sostenible.
La proposta es desenvolupa en conjunt amb l'ornitòleg i naturalista Jordi Sargatall
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 7,3Ha
Any: 2020