Jordi Marcè
cronologia
+

Nou Centre Cívic Levante. Caixa de música. Palma de Mallorca, Espanya.

El projecte del nou Centre Cívic es troba en el districte de Llevant, a prop del Portitxol i la platja de Ca'n Pere Antoni. L'àmbit del projecte es situa a 300m del Portitxol, enclavament d'interès turístic i habitatges d'alt standing, a primera línia de mar i al voltant de la marina, antic port de pescadors.

El projecte, entès com un viver d'activitats i centre comunitari per al nou barri, consta d'un auditori per a l'Orquestra Simfònica de les Balears, aules i tallers per a entitats locals i Centre Cívic per al barri de Levante. La construcció de l'edifici es planteja en dues fases:

La primera fase comprèn la construcció de l'Auditori, sota el concepte de "triple pell", una caixa de música composta a la vegada per tres caixes: la caixa vegetal o envolupant exterior composta d'una successió de murs verds acústics; la caixa tèxtil o envolupant intermèdia composta per lona i una estructura de fusta; i la caixa acústica o envolupant interior, composta per panells i elements aptes per al tractament del so. En aquesta primera fase també es realitza la urbanització de l'espai lliure de la parcel·la, transformant-lo en una plaça per al barri, un espai multi ús a l'aire lliure.

En la segona fase es construirà la resta de programa. Els locals annexes a l'auditori, aules i tallers, són sustentats per una estructura de pilars que envolten la carpa, i es situen just en front i a sobre d'aquesta però sense arribar a tocar-la, formant un jardí interior o hivernacle, un espai que prendrà el paper de foyer principal de l'edifici.
L'equipament cultural - social per al barri serà construït en l'espai lliure de la parcel·la, i connectant-lo amb el volum de l'auditori es constituirà el nou Centre Cívic Llevant - Caixa de Música.
Situació: Palma de Mallorca, Espanya
Superfície àmbit: 1.800m2
Any: 2015