Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi previ per a noves boutiques a la Marina d'Eivissa

El projecte consisteix en un conjunt de mòduls desmuntables situats al Port de la Marina d'Eivissa.

El seu ús serà principalment comercial, però també s'estima la possibilitat de que es puguin adaptar a altres activitats com exposicions, esdeveniments nàutics...
El seu disseny ha de ser acurat amb materials d'alt nivell.
Situació: Eivissa
Any: 2013