Jordi Marcè
cronologia

Estudi de mobilitat de Vila-seca. Tarragona.

Aquest encàrrec sorgeix gràcies a la necessitat de preveure amb antelació suficient els canvis que va comportar per a la circulació del municipi l'expansió del mateix, tant sigui pel nombre d'unitats d'actuació que es van posar en marxa com pels canvis que va sofrir el municipi després de l'entrada en funcionament de Port Aventura, o de la variant de la N-340. A més, l'aprovació de plans parcials i altres tipus de desenvolupaments urbans, també van suposar una injecció de trànsit rodat i de necessitats d'aparcament.

La finalitat última d'aquest estudi va ser la de plantejar els problemes i deficiències de circulacions que presentava el municipi de Vila-seca, des d'un punt de vista científic que va permetre continuar els treballs de quantificació i justificació de la fase següent d'un pla estratègic global de mobilitat urbana.


Aquest senzills però eficients estudis de mobilitat representen una poderosa eina pels governs locals en ordre de clarificar els diversos esforços en inversió d'equipaments i pàrkings públics i privats per la ciutat.
Any:1999
Situació: Vila-seca, Tarragona.
Client: Ajuntament de Vila-seca.