Jordi Marcè
cronologia

Estudi de Mobilitat a Sant Feliu de Guíxols, Girona.

Aquest estudi de mobilitat té com objectiu definir el dèficit de circulacions i aparcaments que existeix al municipi a Sant Feliu de Guíxols, per, en el futur millorar l'estructura viària i el sistema d'aparcaments.

L'estudi s'estructura en dues parts. A la primera part s'analitzen les problemàtiques actuals a Sant Feliu de Guíxols, relatives a nombre de places, ja siguin públiques o privades, barris amb major manca d'aparcaments, problemes de circulacions etc. La segona part de l'estudi proposa un sistema d'aparcaments que permeti fer front a les problemàtiques detectades al municipi.


Aquests senzills però eficients estudis de mobilitat representen una poderosa eina per els governs locals en ordre de clarificar els diversos esforços en inversió d'equipaments i pàrkings públics per la ciutat.
Any: 2008
Situació: Sant Feliu de Guíxols, Girona.
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.