Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Aparcament soterrat i urbanització de la zona verda. Barcelona

L'aparcament proposat consta de quatre plantes; una planta soterrada i tres plantes semisoterrades esglaonades entre si, coincidint aquesta última amb la cota mitja del carrer Thous (N+120.00). L'aparcament té una capacitat total per a 464 cotxes (10 places discapacitats) i 67 aparcaments de motos.

La proposta manté les dues sortides establertes en les bases, una des de la planta -1 per un pas soterrat, amb una sortida vial oest del túnel de la Rovira i una altra des de planta baixa amb sortida al Carrer Thous. L'aparcament pren com a cota d'accés el nivell +93.00 generant un accés lateral pel vial est del túnel de la Rovira, facilitant el seu accés des de la nova rotonda de la Ronda de Guinardó.

Dues rampes col·locades en cada extrem lateral de l'aparcament faciliten l'ascens i el descens als diferents nivells. Tres nuclis d'escales i ascensors connecten les diverses plantes d'aparcament amb el parc dissenyat sobre coberta. Un sistema de panells de malla perforada i lames metàl·liques es proposa com a façana fins el vial est del túnel de la Rovira, permetent l'ingrés de llum natural y ventilació tant a planta baixa com a les plantes superiors.
Any: 2.009
Situació: Barcelona
Client : BIMSA. Barcelona Infraestructures Municipals S.A.
Superfície Construida: 15.900m
Pressupost: 7.750.000 (E)