Jordi Marcè
cronologia

Informe d’idoneïtat – Construcció i Gestió d’un aparcament públic. Passeig del Mar, Palamós

L’Ajuntament de Palamós està treballant en la possible reurbanització del Passeig de Mar.
L’objectiu del nostre estudi és avaluar la viabilitat de construir un aparcament sota el passeig.
L’objectiu del treball és doncs determinar la necessitat, dimensió, tipus d’explotació i viabilitat de la construcció de l’aparcament, de forma que sigui viable la participació d’un operador privat, si es el cas.
És per això que l’estudi realitzat du a terme una estimació de les xifres de demanda insatisfeta potencialment activa en la zona d’influència.
La solució estudiada és d’un sol soterrani, nau única amb carril central d’anada i tornada amb una amplada controlada, per evitar afectar els edificis del front marítim, el col·lector d’impulsió i el mur de la platja.
Situació: Palamós, Girona
Any: 2022
Client: Ajuntament de Palamós
Superfície: 7.500m2