Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ de Nous Aparcaments, Skikda, Algèria.

Aquesta proposta pretén solucionar la circulació de ciutadans i vehicles en el centre històric de Skikda aconseguint una millor mobilitat per els dos casos.
La proposta es basa en els següents punts:
- Alliberar les places d'aparcament en superfície i passar-les a planta soterrani.
- Implantar dos aparcaments en els accessos al centre històric com a element dissuasori.
- Aprofitar aquests espais per a la circulació i descans per als vianants.
- Millorar la circulació de vehicles, facilitant places d'aparcament en l'accés al centre històric, i de persones, limitant l'accés de vehicles al centre històric.
- Oferir una franja de càrrega i descàrrega per als serveis al carrer principal.
Any:2013
Situació: Skikda