Jordi Marcè
cronologia

Projecte basic i d'execució d'un aparcament soterrat a la plaça Joaquim Bau a Tortosa.

El present es un projecte bàsic i d'execució d'un aparcament soterrat a la plaça Joaquim Bau a Tortosa que forma part d'un únic projecte amb el projecte de reordenació de la mateixa plaça i el projecte executiu del complex esportiu de piscina i edifici administratiu.
La zona d'actuació es troba en un solar pràcticament pla que està en l'extrem nord-est d'una illa delimitada pel carrer d'Alcanyís al nord, l'avinguda de l'Estadi a l'est, camí dels codonyers al sud i l'avinguda de Marcel Domingo a l'oest.
El nou aparcament servirà sea per cobrir la demanda de places d'aparcament al sector sea per deixar lliure la plaça de la presencia de vehicules i permetre així la reordenació del espai.L'aparcament té forma trapezoïdal i l'àmbit del mateix compren tota la superfície de la plaça Joaquim Bau i inclou els carrers Alcañís i Tarragona. En una superfície construïda total de 6.611,10 m2 es distribueixen 269 places d'aparcament, 1 de les quals són reduïdes (2,00x4,00m), i 9 adaptades per a minusvàlids. A més, dues escales obertes distribuïdes uniformement per l'aparcament donaran sortida directa a l'exterior. En quant a accessos rodats, l'aparcament disposarà d'una rampa d'entrada i una rampa de sortida de 3,50 m d'amplada al carrer Tarragona.
Any: 2011
Client: Ajuntament de Tortosa
Situació: Plaça Joaquim Bau, Tortosa
Superfície: 6.611,10 m2
Places: 269