Jordi Marcè
cronologia

Avantprojecte de L'Edifici d'Aparcaments a la Corxera De Sant Feliu de Guíxols i Urbanització de L'Espai Públic del seu entorn. Girona, Espanya.

L'àmbit de la present intervenció es troba situat al barri de La Corxera a Sant Feliu de Guíxols.
Comprèn el sòl amb una superfície total de 5.925m2 on s'emplaçarà un edifici d'aparcaments amb 602 places en 2 plantes soterrani, planta baixa i terrat, amb la previsió de l'estructura necessària per possibilitar aixecar en un futur a 2 plantes pis més.
L'edifici és situa al mig d'un eix d'equipaments que atreu usuaris del municipi i visitants de fora; un lloc emblemàtic, amb alta concentració de valors, un terreny molt visible i accessible des de tots els punts del municipi. Per tant, ha de ser modèlic des del punt de vista funcional, estètic i ambiental. Amb aquest objectiu final a la vista, el concepte global de la nostra proposta és una intervenció paisatgística, per construir un edifici d'aparcaments que connecti visualment i s'integri en l'eix existent i entendre el nou edifici i el seu entorn com un parcpàrking amb una construcció sostenible amb el mínim impacte paisatgístic, ambiental i social i assegurar la integració de tots els elements de la urbanització, per una millor qualitat de l'espai i coherència del conjunt.
Situació: Sant Feliu de Guixols. Girona, Espanya
Superfície construïda: 14.069,04m2
Pressupost: 9.120.899,95 (E)
Any: 2017