Jordi Marcè
cronologia

Edifici d'aparcament soterrat Plaça Miquel Murlà. Sant Feliu de Guíxols, Girona.

El projecte està situat en l'actual plaça Miquel Murlà, al municipi de Sant Feliu de Guíxols, i intenta distribuir-hi una plaça lúdica i cultural, a més d'un petit aparcament en superfície prop del Casal d'avis i el Centre d'assistència primària.

El projecte inclou la part de la plaça Miquel Murlà que ocupa el subsòl davant la façana principal de la llar -residencia per a la Gent Gran existent a la plaça, per l'aparcament soterrat, i la totalitat de la plaça, incloses les voreres del Carrer Bourg de Peage i la carretera de Palamós, i la totalitat de la secció del Carrer Gravina.

L'edifici es planteja com una peça soterrada, deixant la coberta impermeabilitzada i a punt per a la urbanització de la plaça, ocupant el subsòl en la part esmentada anteriorment.

Es preveuen 125 places amb una alçada lliure de 3,20 m sota jàssera que haurà de permetre l'emmagatzematge de embarcacions i vehicles alts.
Any: 2005
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Situacio: Plaça Miquel Murlà. Sant Feliu de Guíxols, Girona
Superficie: 4.690,35m2
Places: 125
Pressupost:3.242.384,37 (E)