Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Aparcament Soterrat i Ordenació de la Superfície dels Jardins de Can Mantega. Barcelona

El solar per a la construcció del futur aparcament soterrat i ordenació de la superfície de la plaça Can Mantega es situa al barri de Sants-Montjuïc, Barcelona.
L'emplaçament actual és una gran esplanada de 150 x 90 m. aproximadament que s'utilitza pràcticament per a activitats recreatives.
Per l'aparcament soterrat s'ha previst la construcció de murs pantalla perimetrals i es proposen dues alternatives per la seva estructura:
-Estructura "in situ"; pilars de formigó armat i lloses de formigó armat.
-Estructura prefabricada; pilars de formigó armat, bigues de formigó pretesat i plaques de formigó pretesar alleugerides.
El document per el concurs ha estat redactat en conjunt amb l'empresa Civil Management, consultors d'obra civil.
Situació: Jardins de Can Mantega. Barcelona
Client: BSM - Barcelona Serveis Municipals
Any: 2010