Jordi Marcè
cronologia

Avantprojecte d'aparcament soterrat a Sant Feliu de Guíxols.

Es un avantprojecte per a la realització d'un aparcament soterrat al Passeig dels Guíxols de Sant Feliu de Guíxols. El solar objecte de la present hipòtesi és una peça en forma de L del Passeig dels Guíxols de Sant Feliu de Guíxols. Delimitada per la Rambla del Portalet i el trobament de la carretera de Palamós i el carrer Colom, just dins el perímetre arbrat del Passeig del Mar davant de la Platja coneguda com el Racó de Garbí.
Les dimensions màximes son de 207,00 m x 84,00 m, amb una superfície total construïda de 7.655,00 m i una capacitat total de 326 vehicles (8 places reservades a viatgers amb mobilitat reduïda) definint un rati d'aprofitament de 23,42 m per cada plaça d'aparcament construïda.
L'aportació principal d'aquest aparcament (deixant a banda les millores de mobilitat amb unes circulacions més coherents i d'acord amb les necessitats de l'emplaçament) és un gran aparcament a la Zona del Passeig i Nucli antic i l'obertura del passeig al Mar. Una zona verda, neta de cotxes i façana marina de Sant Feliu de Guíxols.
L'aparcament disposa de dos accessos per a vehicles, ambdós al Passeig dels Guíxols.
Any: 2011
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Situació: Passeig dels Guíxols
Superfície: 7.655,00 m
Places: 326