Jordi Marcè
cronologia

Aparcament soterrat plaça Lluis Companys. Cornellà, Barcelona

Tots els carrers del voltant estan asfaltats sobre base consolidada. La plaça dona al carrer Menendez y Pelayo i al carrer Rubió i Ors. També desemboquen a la plaça el carrer Eduard Gibert, el carrer Mare de Déu de Montserrat i el passatge Josep Gelabert. El millor carrer per accedir-hi serà el carrer Rubió i Ors, un dels carrers més importants de Cornellà de Llobregat.

L'edifici projectat és un aparcament soterrat de dues plantes, amb profunditat d'excavació general de 6.55m, i una superfície construïda per planta de 1,530.49m2.
L'estructura de l'aparcament es planteja amb murs pantalla perimetrals de 45cms de guix amb ancoratges o de 60cms de gruix sense ancoratges segons edificis veïns; llosa de fonaments de formigó de 60cm de gruix; pilars de formigó i prelloses de formigó.
Client: Parbla S.L.-Grup SABA-Abertis
Situació: Plaça LLuis Companys. Cornella, Barcelona
Superfície àmbit: 2.800m2 (120 places)
Pressupost: 1.659.274E
Any: 1.999