Jordi Marcè
cronologia

Avantprojecte d'aparcament soterrat a la plaça de Can Mantega. Barcelona.

L'àmbit d'actuació a on s'implantarà l'aparcament ocupa aproximadament la meitat nord de l'actual extensió dels Jardins de Can Mantega, dins del perímetre marcat per les confluències de c/ Joan Güell a est, c/ Violant d'Hongria a nord, c/ Torrent de Perales a oest i l'extensió de l'eix del carrer Melcior de Palau a sud. La proposta d'implantació de l'aparcament subterrani esta relacionada a l'ús com plaça pública de la seva coberta on es deixa un gruix mínim de terres de 1'50 m per possibles plantacions vegetals, canalització de serveis soterrats, etc. L'aparcament es preveu en règim de rotació i/o abonaments, i per això ha d'estar adaptat per usuaris amb vehicles grans tipus furgoneta. L'emplaçament actual a on s'ubicarà l'aparcament (Jardins de Can Mantega) és una gran esplanada de 150 x 90m aproximadament, que s'utilitza fonamentalment per a activitats recreatives a l'aire lliure. El projecte consta de dues plantes subterrànies amb una superfície construïda de 8.870'89 m2 , amb una capacitat de 320 places d'aparcament de les quals s'han reservat 5 a persones discapacitades. La repercussió mitjana resultant és d'uns 27'41 m2/plaça.
L'entrada i la sortida de vehicles es realitzen per dues rampes de 3,90 m d'amplada amb accés i sortida tangent a la calçada del c/ Joan Güell.
Any: 2011
Situació: Barcelona.
Promotor: b:sm. Serveis Municipals de Barcelona, s.a.
Superficie: 8.871 m2