Jordi Marcè
cronologia

Aparcament de superficie, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.

El projecte es troba definit per l'edifici existent de la universitat Rovira i Virgili, per l'edifici de la seva futura ampliació, uns edificis d'habitatges amb accés des de l'avinguda Rovira i Virgili, la variant de la Autovia A-7, un carrer de nova construcció, que serà l'accés a l'aparcament projectat.

Un aparcament de superfície ha d'estar lliure d'obstacles pel qual es projecta una trama ortogonal i superposada a l'alineació de les places d'aparcament. Aquesta es composa per mòduls de vegetació, distints tipus d'arbres, i mòduls esportius que són una serie de pistes esportives exteriors que donen servei a la nova universitat. Així el projecte barreja diferents usos generant una major activitat.
Any: 2006
Client: Parking URV. Grup Vicsan
Sitació: Campus Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
Superficie: 20.600,00m2
Places: 599
Pressupost: 1.281.287 (E)