Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ Aparcament de superfície en el sector Montserrada I, Peralada, Girona. Espanya

La proposta tracta del disseny d'un aparcament en superfície dividit en dues àrees que donarà servei a les instal·lacions i esdeveniments que es realitzin dins del sector del Castell de Peralada.
El conjunt es compon per un aparcament VIP de 47 places, més pròxim a l'accés del recinte i un aparcament general de 39 places.
Es proposa una nova pavimentació, ampliació de les voreres per a donar lloc al pas de vianants, revegetació d'àrees verdes confrontants i la incorporació d'il·luminació.
Any: 2021
Client: GRUP PERALADA
Situació: Peralada, Girona. Espanya
Superfície: 12.448,78m2
Places: 356