Jordi Marcè
cronologia

Workshop i Presentació del Master Plan Estratègic i del Consell Assessor del Patronat de l'àrea d'Amador, Panamà.

Jordi Marcè, CEO de C4T Panamà exposa el nou Pla Estratègic per a l'àrea d'Amador i presenta el Consell Assessor al Parlatino.

Jordi Marcè en qualitat de CEO de l'empresa C4T Tourism, Business and Planning, Panamà exposa el nou Pla Estratègic per a l'àrea d'Amador amb l'objectiu de presentar el Consell Assessor del Patronat a la seu permanent del Parlatino, Parlament Llatinoamericà i del Carib.
L'activitat va ser organitzada pel Govern de la República de Panamà, el Ministeri d'Economia i Finances, La Unitat Administrativa de Béns Revertits, L'autoritat de Turisme de Panamà i el Parlament Llatinoamericà i Del Carib.
Situació: Ciutat de Panamà, Panamà
Any: 2016