Jordi Marcè
cronologia

Wadi Ash presentat a Qatar

El 12 de setembre Jordi Marcè va viatjar a Doha per presentar el projecte Wadi Ash: el complex turístic, cultural i residencial desenvolupat al voltant de Guadix Golf, a Granada.
Es van examinar també diferents projectes d'interès comú a diferents països on Jordi Marcè Internacional està operant.
El projecte Wadi Ash "Encuentro - Bressol de Comprensió" és presentat a Doha al promotor Marcio Barbosa.