Jordi Marcè
cronologia

Guanyat el Concurs per al Nou hotel a la Marina de Badalona, Barcelona

Tourism Business Builders SL, amb Jordi Marcé Arquitectes com a membre del seu equip desenvoluparan el nou complex hoteler havent presentat l’oferta guanyadora.

L’hotel es situa al final del passeig marítim de Badalona, el qual culmina amb una plaça-mirador, donant pas a la Marina de Badalona. Està format per un total de 16 plantes i un annex en la planta baixa corresponent a l’aparcament en el subsòl.
La proposta forma part del projecte a gran escala de futura ampliació de la Marina, que inclou la formació d’un canal cap a l’interior de la Ciutat, proporcionant d’aquesta manera la continuïtat d’aquesta cap al mar.
Situació: Badalona, Barcelona
Any: 2017