Jordi Marcè
cronologia

Jordi Marcè presenta a l’arquitecte Richard Meier, a Nova York, el projecte de Guadix - Wadi Ash.

Jordi Marcè es va reunir amb Richard Meier, al seu despatx de Nova York, per presentar el projecte de Guadix-Wadi Ash
amb l’objectiu de treballar plegats en el desenvolupament del projecte.

La idea central del projecte és la recreació a través d’una àrea temàtica de la històrica època de Al Andalus, incloent la seva cultura, formes de vida, els seus principals assoliments com a civilització, i la influència que ha tingut sobre la cultura moderna.

Per altra part, el projecte es completarà amb un modern centre d’art, investigació i educació, així com d’àrees institucionals i exposicions dedicades a la promoció de la trobada i diàleg entre els diferents països i cultures en coherència amb la percepció actual de la civilització andalusa, la qual ja va ser un punt de trobada on les diferents cultures i religions convivien pacíficament, interactuaven i s’enriquien mútuament.
Nova York
Novembre 2012