Jordi Marcè
cronologia

“L’edifici d’espais de Trobada, la joia de la corona de Campclar, comença a caminar” (diari TARRAGONA 21)

El passat 8 de gener de 2013 es va inaugurar a Tarragona l’edifici de Punt de Trobada, a la zona de Campclar.

Les obres del Punt de Trobada es van iniciar l’any 2010 en un emplaçament ubicat entre el Casal Cívic de Campclar i la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

L’edifici, de 2.000 m2 aproximadament, consta de planta baixa i dues plantes d’alçada. El criteri funcional ha estat organitzar a planta baixa les
activitats més obertes a l’espai públic, l’accés general, el restaurant i cuina principal, els vestidors i la sala polivalent; a planta pis s’hi disposen les
activitats de l’espai tast i les aules d’espai ritme, així com les sales polivalents i despatxos i, a la planta segona, les activitats de tallers de so i despatxos i
sales annexes, amb les terrasses coberta i descoberta com elements de continuïtat dels serveis de l’edifici.

El projecte neix a iniciativa dels veïns del barri, i la gestió del Punt de Trobada per part de la Fundació Onada permetrà que les instal•lacions funcionin tots els dies de l’any.
Tarragona
8 de gener 2013