Jordi Marcè
cronologia

Creació de Jordi Marcè International

El 13 de gener els quatre socis de JMI formalitzen a Barcelona l'acord que dona vida a aquesta nova iniciativa empresarial, orientada cap als serveis tècnics per a projectes de gran escala i infraestructures, en països en curs de desenvolupament i altres zones on Jordi Marcè Arquitectes està operant actualment.
Creació de Jordi Marcè International, amb la participació d'enginyeries d'Espanya i Andorra