Jordi Marcè
cronologia

Anella Mediterrània, XVIII Jocs del Mediterrani 2017, Tarragona

La Urbanització de l'Anella Mediterrània, ja licitada, es posa en marxa.


La solució proposada per la UTE formada per Carbonell Figueras SA, Aquambiente SAU i Acsa Sorigué es basa en l'anàlisi del lloc, entès com: estudi del paisatge actual, estudi de l'impacte del projecte de l'Anella Mediterrània i estimació de l'evolució del conjunt a llarg termini. La intenció es buscar pautes per assegurar la integració de tots els elements de la urbanització, per una millor qualitat de l'espai i coherència del conjunt.
El concepte global de la proposta es entendre el conjunt com un paisatge - suma de paisatge, basant-se anàlisi del paisatge actual.
Localizació: Tarragona, España
Superfície: 30Ha