arquitectes
Jordi Marcè
- Jordi Marcè arquitectes és una societat que manté un EQUIP de treball amb l'esperit jove, en constant formació i motivació, diversificat en les seves especialitats, el que permet preservar un criteri multidisciplinari que afavoreix la riquesa creativa, i paral·lelament agilitzar les entregues segons la urgència de cada projecte. L'equip està format per 8 arquitectes i 5 aparelladors l'
- La nostra és una societat de l'servei INTEGRAL al l' client. El plantejament bàsic és la gestió total dels seus interessos, des de l'assessorament pre-compra, al planejament urbanístic, obtenció de llicències, projectes constructius i direcció d'obra; Project management en planning -terminis i gestió de pressupost, coordinació total d'industrials i altres tècncs, tancaments d'obra i projectes "as built". Instruments de presentació de l'obra realitzada, cartellera, renders, animacions, etc.
- S'ofereix la interlocució amb l'administració en tots els àmbits. El criteri és un Claus en Mà global i extensible. L'arquitecte no és exactament un gestor, però el client necessita aquesta tramitació amb eficàcia. La nostra societat ofereix un equilibri molt valorat entre arquitectura i GESTIÓ, entesa com: ..."no esperar que les coses passin. Fer que les coses passin."
-El nostre compromís, més enllà de la qualitat és "fer ràpid el que els altres no poden fer", amb la solvència i EXPERIÈNCIA demostrada en els darrers 18 anys en planejament urbanístic, equipaments públic i privats, espais públics, obra civil, habitatges tant lliures com de protecció... Durant tots aquests anys, tant en l'àmbit privat com en el públic, tant en edificis existents com en obra nova, amb un total de 1.000.000 m2 projectats, la gestió de pressupostos fins a 300.000.000 (E) projectats, i una superfície de sòl de 500 Ha requalificades en planejament urbanístic.
- L'EFICÀCIA reduint el màxim tots els terminis, l'execució dels projectes i les obres, controlant el nivell de qualitat arquitectónica, i ajustats al pressupost definit.